مقالات

محاسبه دبی پمپ اسپرینکلر

محاسبه دبی پمپ اسپرینکلر

محاسبه دبی پمپ اسپرینکلر : هنگام برآورد ميزان خطر آتش سوزي،مي توان نوع مناسب سيستم آب پاش را برگزيد.

محاسبه دبی پمپ اسپرینکلر برای مکان های بسيار كم خطر :

مكان هايي غير صنعتي هستند كه ميزان و يا قابليت اشتعال محتوياتشان اندك است و هنگام آتش سوزي حرارت كمي توليد مي كنند. مانند:منازل ، دفاتر رستورانها،تالارهاي سخنراني،تئاترها،مكان هاي آموزشي، بيمارستانها،موزه ها،مساجد،كلوپ ها و كتابخانه هاي كوچك

محاسبه برای مکان های با خطر معمولي :

مكان هاي تجاري و صنعتي هستند كه خود بر حسب قابليت اشتعال محتوياتشان به سه گروه تقسيم مي شوند:

– گروه1:مكان هايي با قابليت اشتعال كم محتويات، كه ارتفاع مواد اشتعال پذير انبار شده در آنها از 2.5 متر تجاوز نمي كند مانند:پاركينگ هاي اتومبيل، نانوايي ها،كارخانجات كنسرو سازي،آشپزخانه رستوران ها،صنايع سبك و خدماتي،كارخانه شيشه سازي،رختشوي خانه ها

– گروه2:مكان هايي با قابليت اشتعال متوسط محتويات كه ارتفاع مواد اشتعال پذيردر آنها از 3.5 متر تجاوز ننموده و هنگام آتش سوزي حرارت متوسطي توليد مي كنند. مانند:آسياب هاي غلات،چاپخانه ها،كارخانجات نساجي،صنايع چوب،كارخانه دخانيات

– گروه3: مكان هايي با قابليت اشتعال بالاي محتويات كه ارتفاع مواد اشتعال پذير انبارشده درآنها زياد بوده و هنگام آتش سوزي حرارت زيادي توليد مي كنند. مانند:كارخانجات كاغذ سازي،تهيه خمير كاغذ،اسكله ها،باراندازها،گاراژ تعمير اتومبيل،كارخانه توليد لاستيك اتومبيل،انبار كاغذ ، رنگ و مواد الكلي

مکان های بسيار پر خطر :

مكان هايي تجاري و صنعتي هستند كه قابليت اشتعال محتوياتشان بسيار بالا بوده (مثل باروت يامايعات قابل اشتعال)و هنگام آتش سوزي حرارت زيادي توليد مي كنند. مانند:كارخانه فيبرو نئوپان سازي،كارخانه لاستيك اسفنجي ،چاپخانه هايي كه جوهر هاي با دماي اشتعال كمتر از cº38 استفاده مي كنند.

دسته بندي مكان­ ها سطح تحت پوشش (S*D) سطح تحت پوشش (S*D)
بسيار كم خطر 225 فوت مربع 21 متر مربع
با خطر معمولي 128 فوت مربع 12 متر مربع
بسيار پر خطر 80 الي 96 فوت مربع 7 الي 9 متر مربع

براي تعيين محل اسپرينكلرها نيز طبق استاندارد NFPA حداكثر فاصله ي بين اسپرينكلرها بايد مطابق جدول زير باشد:

دسته بندي مكان ها فاصله آب پاشها فاصله آب پاشها
كم خطر 15 فوت 4.6 متر
با خطر معمولي:

آرايش استاندارد سر آب پاشها

آرايش زيگزاگ سر آب پاشها

13 فوت الی15 فوت 4 متر الی4.6 متر
پر خطر 8 الي 12 فوت 2.5 الي 3.7 متر

مقدار مصرف آب اسپرينكلر:

مقدار مصرف آب هر اسپرينكلر به نازل و فشار پشت هر اسپرينكلربستگي دارد و از رابطه ي زير محاسبه مي گردد:

Q=K√P

در رابطه ي فوق Q مقدار جريان بر حسب GPM و P فشار پشت هر اسپرينكلر بر حسب psi است. K نيزضريب نوع اسپرينكلر است.ضريب K به قطر نازل اسپرينكلر بستگي داشته و ازجدول زيرطبق استاندارد NFPA بدست مي آيد:

قطر نازل (اينچ) 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 17/32 5/8 3/4
ضريب K 1.4 1.9 2.8 4.2 5.6 8 11.2 14

مثال:

دبي آب يك اسپرينكلر با قطر نازل 2/1 اينچ را محاسبه نماييد. فشار پشت نازل را 10 PSI فرض كنيد.

Q=K √P=5.5*√10=17.4 gpm

طبق استاندارد NFPA مقدار دبي آب هر اسپرينكلر بر حسب شدت آتش در نظر گرفته مي شود.

طبق استاندارد NFPA براي مناطق كم خطر مقدار دبي هر اسپرينكلر 0.1gpm/ft² و براي مناطق با خطر متوسط يا پر خطر مقدار دبي هر اسپرينكلر0.5 gpm/ft² در نظر گرفته مي شود.

محاسبه قطر لوله در سيستم اسپرينكلر :

براي محاسبه قطر لوله ها در سيستم اسپرينكلر مي توان بر اساس تعداد اسپرينكلر ها از جدول زير استفاده نمود.

قطرلوله فولادي (اينچ) تعداد اسپرینکلر در محیط با خطر کم تعداد اسپرینکلر در محیط با خطر متوسط
1 2 2
11/4 3 3
11/2 5 5
2 10 10
21/2 30 20
3 60 40
4 100
5 160
6 275

حداقل قطر لوله ها در سيستم آب پاش براي لوله هاي فولادي يك اينچ و براي لوله هاي مسي 4/3 اينچ بوده و لوله ها و وصاله ها بايد قدرت تحمل فشار حداقل 175 psi را داشته باشند.

رنگ مايع درون حباب دماي تخريب حباب (سانتيگراد)
نارنجي 57
قرمز 68
زرد 79
سبز 93
آبي 141
ارغواني 182
سياه 227-288

محاسبه بوستر پمپ اسپرينكلرها:

براي تعيين و انتخاب بوستر پمپ مناسب جهت اسپرينكلرها به 2 مشخصه هد و دبي آن نياز است.دبي مورد نياز بوستر پمپ حدود 30 درصد آب مورد نياز كل اسپرينكلرها درنظر گرفته مي شود و هد مورد نياز نيز از جمع فشارهاي زير بدست مي آيد:

فشار كل مورد نياز= فشار مورد نياز پشت اسپرينكلر + فشار ناشي از ارتفاع ساختمان + فشار ناشي از افت مسير و اتصالات

فشار مورد نياز پشت هر اسپرينكلر معمولا 30 متر آب در نظر گرفته مي شود.

4.7/5 - (4 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *