مشاهده همه 3 نتیجه

شیر فلکه آتش نشانی

در هنگام وقوع آتش سوزی، یكی از اولین كارهای پیش روی ماموران آتش نشانی و افراد امداد رسان، پیدا کردن یک شیر فلکه آتش نشانی است. این شیرها نقش مهمی در خاموش کردن آتش دارند چرا که غالباً به منبع آب اتصال دارند و میزان آب خروجی را نیز کنترل می‌کنند. در واقع نبود یک شیر فلکه و یا عدم دسترسی به آن، باعث خواهد شد که فجایع بزرگی رخ بدهد.

از آنجایی که در بسیاری از ساختمان‌های اداری و تجاری نیاز به چنین شیرهایی وجود دارد، در بسیاری از ساختمان‌ها این وسیله دیده می‌شود تا در زمان نیاز با وصل کردن شلنگ‌های بزرگ آب به آن‎، بتوان آتش سوزی را خاموش کرد. البته این شیر فلکه‌ها استفاده‌های دیگری نیز دارند که به صورت محدود است. به عنوان مثال گاهی از آن‌ها برای تامین آب برای شستشوی خیابان یا آب دادن به گیاهان در پارک‌ها و مناظر سبز طبیعی استفاده می‌شوند.