در حال نمایش 5 نتیجه

اسپرینکلر همیار انرژی

اسپرینکلر بغل زن همیار انرژی

تماس بگیرید
اسپرینکلر بغل زن یا دیواری همیار انرژی بر عکس که 2 مدل بالازن و پایین زن که به صورت عمودی

اسپرینکلر دیواری واکنش سریع همیار انرژی

تماس بگیرید
اسپرینکلرها بر اساس دو نوع واکنش استاندارد و واکنش سریع تولید می شوند که نوع واکنش سریع با قطر بالب

اسپرینکلر کانسیلد همیار انرژی

تماس بگیرید
اسپرینکلر کانسیلد یا مخفی همیار انرژی نوعی از اسپرینکلر پایین زن همراه قاب است تا دیده نشود و اینگونه عمل

بالازن همیار انرژی

تماس بگیرید
اسپرینکلر بالازن همیار انرژی از نظر نوع عملکرد دقیقا مثل مدل پایین زن عمل می کنند یعنی با حساسیت به

همیار انرژی پائین زن

تماس بگیرید
اسپرینکلرهای پایین زن همیار انرژی با قطر بالب 5 میلی متر و در دما ها و فشار های مختلف کاری

همیار انرژی تولید کننده انواع اسپرینکلر های کاملا ایرانی در استاندارد ها و مدل های مختلف در دماهای متفاوت بوده و همچنین دارای نشان استاندارد ملی ایران و CE از اتحادیه اروپا می باشد. انواع اسپرینکلر های واکنش استاندارد و واکنش سریع همیار انرژی از نظر عملکرد به چند دسته تقسیم می شوند.