سبد خرید شما خالی می باشد.
0

کپسول های آتش نشانی پودر و گاز روناک گاز در وزن های 1 کیلوگرمی تا 75 کیلو گرمی موجود می باشند .

در ادامه مطلب میتوانید تمامی این کپسول ها را به همراه مشخصات کامل آنها مشاهده کنید :

کپسول آتش نشانی پودر و گاز روناک گاز 1 کیلوگرمی

کپسول آتش نشانی پودر و گاز روناک گاز 1 کیلوگرمی

قطر و ارتفا: 90×220 میلیمتر
وزن: 2/7 کیلوگرم
طول پرتاب: 1/5 الی 2/4 متر
زمان تخلیه: 8 الی 15 ثانیه
موارد مصرف: وسایل نقلیه سبک

کپسول آتش نشانی پودر و گاز روناک گاز 2 کیلوگرمی

کپسول آتش نشانی پودر و گاز روناک گاز 2 کیلوگرمی

قطر و ارتفا: 250×120 میلیمتر
وزن: 3/8 کیلوگرم
طول پرتاب: 1/5 الی 2/4 متر
زمان تخلیه: 8 الی 15 ثانیه
موارد مصرف: وسایل نقلیه سبک

کپسول آتش نشانی پودر و گاز روناک گاز 3 کیلوگرمی

کپسول آتش نشانی پودر و گاز روناک گاز 3 کیلوگرمی

قطر و ارتفا: 330×120 میلیمتر
وزن: 5 کیلوگرم
طول پرتاب: 1/5 الی 2/4 متر
زمان تخلیه: 8 الی 15 ثانیه
موارد مصرف: وسایل نقلیه سبک و سنگین

کپسول آتش نشانی پودر و گاز روناک گاز 4 کیلوگرمی

کپسول آتش نشانی پودر و گاز روناک گاز 4 کیلوگرمی

قطر و ارتفا: 350×145 میلیمتر
وزن: 7 کیلوگرم
طول پرتاب: 1/5 الی 6 متر
زمان تخلیه: 10 الی 15 ثانیه
موارد مصرف: وسایل نقلیه سنگین ، منازل ، دفاتر ، پارکینگها

کپسول آتش نشانی پودر و گاز روناک گاز 6 کیلوگرمی

کپسول آتش نشانی پودر و گاز روناک گاز 6 کیلوگرمی

قطر و ارتفا: 450×145 میلیمتر
وزن: 9/2 کیلوگرم
طول پرتاب: 1/5 الی 6 متر
زمان تخلیه: 10 الی 15 ثانیه
موارد مصرف: وسایل نقلیه سنگین ، منازل ، دفاتر ، پارکینگها ، شوفاژخانه ها ، انبارها

کپسول آتش نشانی پودر و گاز روناک گاز 12 کیلوگرمی

کپسول آتش نشانی پودر و گاز روناک گاز 12 کیلوگرمی

قطر و ارتفا: 550×185 میلیمتر
وزن: 17/5 کیلوگرم
طول پرتاب: 1/5 الی 6 متر
زمان تخلیه: 10 الی 20 ثانیه
موارد مصرف: وسایل نقلیه سنگین ، منازل ، دفاتر ، پارکینگها ، شوفاژخانه ها ، انبارها ، کارخانجات مواد شیمیایی ، پمپ بنزینها و پالایشگاهها

کپسول آتش نشانی پودر و گاز روناک گاز 25 و 50 و 75 کیلوگرمی

کپسول آتش نشانی پودر و گاز روناک گاز 25 و 50 و 75 کیلوگرمی

بالن بغل و تحت فشار

قطر و ارتفاع:
(25 کیلوگرم) 680×230 میلیمتر
(50 کیلوگرم) 750×300 میلیمتر
(75 کیلوگرم) 950×300 میلیمتر

وزن تحت فشار :
(25 کیلوگرم) 50 کیلوگرم
(50 کیلوگرم) 75 کیلوگرم
(75 کیلوگرم) 110 کیلوگرم

وزن بالن بغل :
(25 کیلوگرم) 60 کیلوگرم
(50 کیلوگرم) 85 کیلوگرم
(75 کیلوگرم) 120 کیلوگرم

بالن بغل: سیلندر 2 کیلوگرمی CO2
موارد مصرف: پارکینگها ، شوفاژخانه ها ، انبارها ، کارخانجات مواد شیمیایی ، پمپ بنزینها و پالایشگاه ها

هیچ آیتمی مطابقت داده نشده است