سبد خرید شما خالی می باشد.
0

کپسول های آتش نشانی فوم و گاز خزر سیلندر را میتوانید در وزن های 6 لیتری ، 10 ، 25 ، 50 و 75 لیتری تهیه فرمائید .

مشخصات کامل این کپسول های آتش نشانی در ادامه مطلب موجود است :

کپسول آتش نشانی فوم و گاز خزر سیلندر 6 لیتری

کپسول آتش نشانی فوم و گاز خزر سیلندر 6 لیتری

ارتفاع : 43 سانتی متر
قطر : 15 سانتی متر
وزن : 9 کیلوگرم
ورق : 1.5 میلی متر
شیلنگ : 47 سانتی متر
مواد : آب، فوم و گاز
رنگ بدنه : پودری الکترواستاتیک
سایر مشخصات : تست آزمون بدنه تا 90 بار انجام شده است
جهت 3 گروه آتش A

کپسول آتش نشانی فوم و گاز خزر سیلندر 10 لیتری

کپسول آتش نشانی فوم و گاز خزر سیلندر 10 لیتری

ارتفاع : 52 سانتی متر
قطر : 20 سانتی متر
وزن : 17 کیلوگرم
ورق : 2 میلی متر
شیلنگ : 55 سانتی متر
مواد : آب، فوم و گاز
رنگ بدنه : پودری الکترواستاتیک
سایر مشخصات : تست آزمون بدنه تا 90 بار انجام شده است
جهت 3 گروه آتش A

کپسول آتش نشانی فوم و گاز خزر سیلندر 25 لیتری

کپسول آتش نشانی فوم و گاز خزر سیلندر 25 لیتری

ارتفاع : 65 سانتی متر
قطر : 20 سانتی متر
وزن : 35 کیلوگرم
ورق : 3 میلی متر
شیلنگ : 2 متر
مواد : آب، فوم و گاز
رنگ بدنه : پودری الکترواستاتیک
سایر مشخصات : تست آزمون بدنه تا 50 بار انجام شده است
جهت 3 گروه آتش A

کپسول آتش نشانی فوم و گاز خزر سیلندر 50 لیتری

کپسول آتش نشانی فوم و گاز خزر سیلندر 50 لیتری

ارتفاع : 75 سانتی متر
قطر : 30 سانتی متر
وزن : 62 کیلوگرم
ورق : 3 میلی متر
شیلنگ : 3 متر
مواد : آب، فوم و گاز
رنگ بدنه : پودری الکترواستاتیک
سایر مشخصات : تست آزمون بدنه تا 50 بار انجام شده است
جهت 3 گروه آتش A

کپسول آتش نشانی فوم و گاز خزر سیلندر 75 لیتری

کپسول آتش نشانی فوم و گاز خزر سیلندر 75 لیتری

ارتفاع : 1 متر
قطر : 30 سانتی متر
وزن : 92 کیلوگرم
ورق : 3 میلی متر
شیلنگ : 4 متر
مواد : آب، فوم و گاز
رنگ بدنه : پودری الکترواستاتیک
سایر مشخصات : تست آزمون بدنه تا 50 بار انجام شده است
جهت 3 گروه آتش A

هیچ آیتمی مطابقت داده نشده است