• 09128687289
  • 1
دوشنبه 22 مهر 1398 Monday 14 October 2019 14 صفر 1441
آتـــش مــهـــــــــار البـــــــــــرز

کپسول های آتش نشانی از جمله وسایل جهت خاموش کردن آتش میباشد اما در آتش سوزی با ابعاد کوچک و هرچه قدر که میزان آتش بزرگتر شود بالطبع از وسایل بزرگتری در این خصو باید استفاده نمود که می توان به خودروهای آتش شنانی اشاره نمود که البته اطفاحریق اسپرینکلر هم نوع کوچکی سیستم خودروهای آتش نشانی می باشد که به خودکار عمل کرده و به آتش نشان ها کمک بسیاری می کند.

خودروهای متعددی برای عملیات اطفاحریق، نجات و دیگر خدمات امدادی وجود دارد و به همین دلیل در این مقاله می خواهیم شما را با انواع خودروهای آتش نشانی آشنا نماییم.

خودروهای آتش نشانی به دو دسته سبک و سنگین تقسیم می شوند که البته هرکدام از آنها زیر مجموعه های مختص به خود را دارند که میتوان به صورت زیر آنها را تقسیم بندی کرد که البته تقسیم بندی آن به روش های مختلفی انجام می شود و به مواردی مانند ظرفیت خودرو بستگی دارد و بر همین اساس به دو دسته سبک و سنگین تقسیم شدند.

خودرو های سبک :

این دسته از خودرو ها شامل

  • سواری های ستادی
  • استیشن، ون و وانت میباشند

خودروی های نیمه سنگین و سنگین :

  • کامیونهای دو محور
  • کامیونهای سه محور
  • کامیون و تریلر های سه محور به بالا
  • خودروهای پشتیبانی و ویژه میباشند.

شارژ کپسول آتشنشانی

اطفا حریق اسپرینکلر

جعبه های آتش نشانی

تجهیزات آتشنشانی