سبد خرید شما خالی می باشد.
0

هالون نامی عمومی است که جهت یکسری از گازها یی که قابلیت هدایت الکتریکی نداشته و از نظر شیمیایی هیدروکربن ها هالوژنه هستند بکار می رود. این گاز بی بو و بی رنگ بوده و 5 برابر از هوا سنگین تر است . از میان این گازها دو ماده زیر جهت اطفا حریق بکار می روند:

هالون 1301 که ترکیب شیمیایی آن CBrF3 (برموتری فلوئورمتان ) بوده و موارد استفاده آن در سیستم های اطفا حریق نصب شده (ثابت) است. بعلت مضربودن این ماده برای محیط زیست از سال 1995 استفاده از آن ممنوع اعلام شده است.

هالون 1211 که ترکیب شیمیایی آن CBr CLF2 بوده و مورد استفاده آن در اطفا حریق های دستی (قابل حمل ) است.گاز هالون از فعل و انفعال شیمیایی در حین آتش سوزی جلوگیری بعمل می آورد. هنگامیکه هالون1211 با شعله های آتش مواجه می شود به فسژن ( Phosgene) تجزیه شد ه که ماده ای بسیار خطرناک است و بهمین دلیل نباید در سیستم های اطفا حریق نصب شده برای محیط بسته از آن استفاده نمود و تنها مناسب برای اطفا حریق های دستی در محیط باز می باشد.

پربازدیدترین مطالب تجهیزات آتش نشانی