• 09128687289
  • 1
جمعه 3 اسفند 1397 Friday 22 February 2019 16 جمادی‌الثانی 1440
آتـــش مــهـــــــــار البـــــــــــرز

 

 
سیستم اطفا حريق
روشهای اطفاء حريق روشهای جلوگيري از تجميع عوامل ايجاد حريق هستند كه با حذف هر كدام از آنها آتش خاموش می گردد . 1-خذف هوا يا اكسيژن ( خفه كردن ) : با كاهش يا حذف كامل غلظت اكسيژن هوا می توان اكثر...